biourorachunkowesyntex

Jak prowadzić dokumentację pracowniczą?

Jako przedsiębiorca zatrudniający pracowników, jesteś zobligowany do prowadzenia dokumentacji pracowniczej, która obejmuje akta osobowe oraz dokumenty nawiązujące do stosunku pracy. Choć możliwość prowadzenia takiej dokumentacji w formie elektronicznej należy postrzegać jako ogromne ułatwienie, to nadal wiele firm decyduje się powierzyć to zadanie profesjonalistom z biura rachunkowego. Sprawdź, jak prowadzić dokumentację pracowniczą i czy warto robić to samodzielnie.

Co musi znaleźć się w dokumentacji pracowniczej?

W dokumentacji pracowniczej prowadzonej przez biuro rachunkowe Syntex powinny znaleźć się wspomniane już akta osobowe, które podzielono na cztery części:

– część A – dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika,

– część B – dokumentacja przebiegu zatrudnienia, czyli umowy o pracę, opis obowiązków, informacje na temat przyznanych nagród, dokumenty dotyczące urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, bezpłatnego, czy skierowania na badania,

– część C – w tej części biuro świadczące usługi księgowe umieszcza dokumenty, które powstały w wyniku ustania zatrudnienia, czyli wypowiedzenie, żądanie wydania świadectwa pracy, czy kopię tego świadectwa,

– część D – jeśli w tej części akt osobowych biuro prowadzące księgowość dla firm umieściło jakieś dokumenty, to zapewne będą to odpisy zawiadomienia o ukaraniu lub inne dokumenty związane z przewinieniami pracownika i ponoszeniem przez niego odpowiedzialności za swoje czyny.

Po jakim czasie można zniszczyć dokumentację pracowniczą?

Zarówno w firmowym dziale księgowości, jak i w biurze rachunkowym Syntex piętrzą się stosy dokumentów. Rodzi się zatem pytanie, kiedy można trwale zniszczyć dokumentację pracowniczą? Choć przepisy nie są jednoznaczne, to muszą być jednakowo respektowane między wszystkimi biurami rachunkowymi. Jeśli pracownik został zatrudniony przed 1999 rokiem, okres archiwizacji trwa 50 lat, jeśli w latach 1999-2018, to o tym okresie decyduje pracodawca, jeśli natomiast współpraca rozpoczęła się po 2018 roku, dokumenty pracownicze powinny być przechowywane przez 10 lat.

Zobacz: biuro rachunkowe syntex.com.plhttps://www.syntex.com.pl/

Leave a Reply